ناودانی بستر کشت

 

ناودانی بستر کشت NEG

  • قابلیت تولید انبوه ناودانی بستر کشت در محل اجرای پروژه
  • قابلیت تولید پیوسته در طول نامحدود در محل اجرای پروژه
  • قابلیت تولید با ورق گالوانیزه به ضخامت ۰٫۶ و ۰٫۷ میلیمتر
  • دارای استحکام و مقاومت بالا به لحاظ طرح هندسی خاص
  • دارای برجستگی­های بر روی ناودانی به منظور استقرار و درگیری مناسب­تر گروبگ