ماموریت ما چیست

طـراحـی، تولیــد و نصـب گلخـانه های مـدرن

_

تولید محصولات و خدمات رقابت پذیر با تکیه بر استانداردهای جهانی

اجرای با کیفیت پروژه در کمترین زمان با کمک تیم مجرب

  • تولید انبوه سازه و قطعات گلخانه
  • اجرای پروژه های کلید تحویل گلخانه ای
  • طراحی، ساخت و تجهیز گلخانه های مدرن
  • طراحی، ساخت و اجرای سیستم هوشمندسازی گلخانه
  • تولید مطابق با استانداردهای جهانی
  • اجرای با کیفیت پروژه در کمترین زمان با کمک تیم مجرب
20201101_155715