ناودانی سازه

تولید کننده ناودانی سازه با دستگاه رولفرمینگ

گلخانه مهندسی ندا (NEG) با سازه انحصاری خود با ستونها و سرستونهای شش ضلعی نسبت به طراحی، ساخت و نصب انواع گلخانه های مدرن و صنعتی اقدام می نماید.

ستون ها

ستون­ها از پروفیل قوطی شش ضلعی ساخته می­شوند. ستون شش ضلعی مورد استفاده در سازه ­های NEG در حالی که وزن واحد طول آن با پروفیل قوطی 80*80 مرسوم در گلخانه های طرح اسپانیایی تقریباً یکسان است ولی بدلیل طرح هندسی آن دارای استحکام بمراتب بیشتری می­ باشد. ارتفاع ستون­ ها و ضخامت آن متناسب با نوع کشت، منطقه و اقلیم در طراحی تعیین می­گردد. ارتفاع رایج ستون­های NEG از کف گلخانه تا زیر ناودانی 5 متر و ضخامت رایج ستون­ها از ۲ تا ۴ میلیمتر می­باشد.

سر ستونها و ناودانی

 

سرستون­ها با قالب­های انحصاری NEG و ناودانی با دستگاه رولفرمینگ با پانچ اتوماتیک تولید می­شود. ضخامت سر ستون 2 میلیمتر و ناودانی از نوع 9 خم و با ضخامت 2 میلیمتر می­باشد.