رزومه

جهت دانلود رزومه ما، بر روی دکمه بالا کلیک کنید.

 

پروژه­های گلخانه احداث شده و در دست اجرا:

 1. پروژه 7000 متر مربعی آقای ابراهیمی واقع در روستای خورین شهرستان ورامین

شامل: ساخت و اجرای سازه و نظارت بر ساخت، نصب و راه اندازی تمامی تجهیزات و ادوات گلخانه.

 1. پروژه 2.2 هکتاری آقای میراحمدپور واقع در شهرک گلخانه­ای حصارگلی شهرستان ورامین

شامل: ساخت و اجرای سازه و نظارت بر ساخت ، نصب و راه اندازی تمامی تجهیزات و ادوات گلخانه.

 1. پروژه 4 هکتاری  آقای میر احمدپور واقع در روستای ده حسن شهرستان رباط کریم

شامل: ساخت و اجرای سازه و نظارت بر ساخت ، نصب و راه اندازی تمامی تجهیزات و ادوات گلخانه.

 1. پروژه 4 هکتاری  آقای میر احمدپور واقع در روستای کیکاور شهرستان رباط کریم

شامل: ساخت و اجرای سازه و نظارت بر ساخت ، نصب و راه اندازی تمامی تجهیزات و ادوات گلخانه.

 1. پروژه 4 هکتاری آقای صفری واقع در شهرستان بدره استان ایلام

شامل: ساخت و اجرای سازه

 1. پروژه 2هکتاری آقای میراحمدپور واقع در روستای کیان شهرستان رباط کریم
 2. پروژه آقای بهروزیان فر واقع در روستای کهک شهرستان قم

شامل: ساخت و اجرای سازه و نظارت بر ساخت ، نصب و راه اندازی تمامی تجهیزات و ادوات گلخانه.

 1. فروش، نصب و راه اندازی سیستم تغذیه هوشمند ندا فرتیگیشن گلخانه 10000 متر مربعی در شهرستان ورامین
 2. فروش، نصب و راه اندازی سیستم تغذیه هوشمند ندا فرتیگیشن گلخانه 2.2 هکتاری آقای میراحمدپور واقع در شهرک گلخانه­ای حصارگلی شهرستان ورامین
 3. فروش، نصب و راه اندازی سیستم تغذیه هوشمند ندا فرتیگیشن گلخانه 45.800 متر مربعی آقای میراحمدپور واقع در روستای ده حسن شهرستان رباط کریم
 1. فروش و راه اندازی سیستم کنترل اقلیم ندا اسمارت در گلخانه 10000 هکتاری در شهرستان ورامین
 2. فروش قطعات سازه شامل ناودانی های سازه تولید شده با دستگاه رولفرمینگ جهت گلخانه 100.000 متر مربعی دکتر مقدم در شهرک گلخانه ای نظرآباد

و ده ها پروژه اتمام یافته و در حال ساخت در سراسر کشور

 

 

 

 

 

.